tisdag 20 augusti 2013

Och så blev det höst!

Glada Hudikstickorna träffas på hösten för att planera ; Hur ska vi ha det? När? Vad? Hur? Vi träffas kl 13.00 den tredje september i sammanträdesrummet på museet. Om du inte kan; berätta hur du tycker vi ska ha det. Vad vill du lära dig? Vart vill du åka?

fredag 16 augusti 2013

Beskrivning till föregående inlägg

Den har varit införd i en veckotidning så den är allmän.

Sockor med spetsmönster
Storlek   barn       dam
fotlängd  ca 15      ca 23
Garn: Jakobsdals Atena  1 nystan    2 nystan
Strumpstickor nr 3½.    Masktäthet: 11 cm slätstickning = 5 cm

Mönster
Mönstret stickas på de 25 första maskorna
Varv 1:   6 am, 13 rm, 6 am
Varv 2:   5 am, 2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 m rätt i bakre maskbågen, 5 am
Varv 3:   4 am, 2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 3 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 m rätt i bakre maskbågen, 4 am
Varv 4:   3 am, 2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 m rätt i bakre maskbågen, 3 am
Varv 5:   2 am, 2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 7 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 m rätt i bakre maskbågen, 2 am
Varv 6:   1 am, 2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 9 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 m rätt i bakre maskbågen, 1 am
Varv 7:   2 m tills rätt, 5 rm, 1 omsl, 11 rm, 1 omsl, 5 rm, 2 tills rätt i bakre maskbågen

Lägg upp 43  (51) m på dubbla stickor, fördela maskorna på strumpstickorna på följande sätt.
11  (13) m på första stickan,  12  (12) m på andra stickan,  8  (12) m på tredje stickan, 12  (14) m på fjärde stickan. Sticka enligt mönstret på de 25 första maskorna.
Resårstickning 2 rm, 2 am på de sista 18  (26) maskorna.
Sticka 9  (15 cm)
Hälen stickas på de 16  (22) mittersta resårmaskorna, sticka slätstickning fram och tillbaka 4  (6) cm. Ta ihop hälen på följande sätt från rätsidan: 10  (13) rm, 2 rm tillsammans, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 3 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd, lyft 1 m, 4 rm, 2 rm tillsammans, 1 rm, vänd. Sticka en maska mer före varje hoptagning till alla m är hoptagna.
Plocka upp 8  (12) m på var sida om hälen. Sticka ihop 2 rm - av de upplockade m - varje varv tills det åter är 43  (51) m.
OBS! på de två första stickorna stickas mönstret som förut, de övriga m slätstickning. Då foten är  12  (19) cm från ytterkanten på hälen - eller önskad längd - tar man ihop för tån. Sticka slätstickning på alla m.

De 2 maskorna på varje sticka, stickas tillsammans rätt varje varv tills 2 m återstår på varje sticka. Ta av garnet och fäst ihop m.
Ja så står det :-)  men hur man tar ihop för tån kan vi väl.

tisdag 13 augusti 2013

Veckans strumpa

Ragnhild J hade gjort en häftig strumpa. Hon visste inte vilket garn det är eftersom hon fått det och beskrivningen har hon i huvudet